Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Brwinów
Michałowice
Nadarzyn
Raszyn
Miasta
Piastów
Pruszków
Brwinów

W chwili obecnej komplet materiałów do prac geodezyjnych zgłoszonych drogą internetową jest dostępny jedynie na obszarach objętych numeryczną mapą zasadniczą tj.:
  • Na całym obszarze Miasta Brwinów,
  • W gminie Michałowie na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las,
  • W gminie Nadarzyn na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska.
Na obszarach objętych analogową mapą zasadniczą materiały otrzymane do pracy geodezyjnej zgłoszonej drogą elektroniczną należy pobrać z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Aktualności

Wznowienie internetowego zgłaszania prac w powiecie pruszkowskim 2014-09-18
W dniu 18 września 2014r., o godzinie 14:00 wznowiono możliwość internetowego zgłaszania prac geodezyjnych z wykorzystaniem technologii iGeoMap/ePODGiK w powiecie pruszkowskim. Niezbędne płatności konieczne do zrealizowania zgłoszenia i pobrania materiałów realizowane są za pomocą usługi PayU. Szczegóły związane z aktualną procedurą internetowego zgłaszania prac znajdują się w udostępnionym pliku.

Informacja dla wykonawców geodezyjnych 2014-08-28
Ustawa z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie Ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne(Dz. U. Z 2014 r.poz.897) w sposób zasadniczy zmieniła dotychczasowe zasady oraz zakres uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu. Moc obowiązującą utraciło z dniem 12 lipca 2014 r. Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dn. 2.04.2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespołów uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. nr 38 poz 455). W związku z tym jednostki wykonawstwa geodezyjnego dokonujące pomiarów inwentaryzacyjnych nie mają uprawnień do stwierdzenia czy sieć lub przyłącze zostało wykonane zgodnie lub niezgodnie z projektem. Zwraca się uwagę aby w składanym do kontroli operacie technicznym (sprawozdaniu technicznym, szkicu polowym i opisie na mapie) nie umieszczać uwagi o zgodności / niezgodności z ZUD. Umieszczenie takiej uwagi w operatach złożonych do kontroli po 1.09.2014 r. będzie traktowane jako błąd.

Wstrzymanie internetowego zgłoszania prac geodezyjnych 2014-07-11
W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK zostanie wstrzymane 11 lipca 2014r. od godz. 24:00 do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009