Dostępne zasoby geodezyjne przedstawione za pomocą oprogramowania iGeoMap
Gminy
Brwinów
Michałowice
Nadarzyn
Raszyn
Miasta
Piastów
Pruszków
Brwinów

W chwili obecnej komplet materiałów do prac geodezyjnych zgłoszonych drogą internetową jest dostępny jedynie na obszarach objętych numeryczną mapą zasadniczą tj.:
  • Na całym obszarze Miasta Brwinów,
  • W gminie Michałowie na następujących obrębach: Michałowice Osiedle, Michałowice Wieś, Opacz Kolonia, Opacz Mała, Pęcice, Pęcice Małe, Reguły, Sokołów, Suchy Las,
  • W gminie Nadarzyn na następujących obrębach: Kajetany, Krakowiany, Młochów, Parole, Rusiec, Szamoty, Walendów, Wola Krakowiańska.
Na obszarach objętych analogową mapą zasadniczą materiały otrzymane do pracy geodezyjnej zgłoszonej drogą elektroniczną należy pobrać z Referatu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

Aktualności

Wstrzymanie internetowego zgłoszania prac geodezyjnych 2014-07-11
W związku z wprowadzaniem zmian organizacyjnych wynikających ze zmiany ustawy "Prawo geodezyjne i kartograficzne" zgłaszanie prac geodezyjnych przez Internet za pomocą serwisu iGeoMap/ePODGiK zostanie wstrzymane 11 lipca 2014r. od godz. 24:00 do odwołania. Za utrudnienia przepraszamy.

Zgłaszanie prac przez internet 2014-07-11
W związku z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z dnia 5.06.2014 r., poz. 897) informujemy, że od 12.07.2014 r zostanie wstrzymany system zgłaszania prac geodezyjnych drogą internetową oraz internetowy serwis udostępniania numerów ksiąg wieczystych do czasu doprowadzenia zgodności systemów z przepisami ustawy. Za utrudnienia przepraszamy.

Informacja dot. Budynków w EGiB 2014-04-15
Dnia 31 grudnia 2013 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. z 2013 r. poz. 1551). Zmianie uległy między innymi atrybuty budynków, które są wykazywane w operacie ewidencji gruntów i budynków. Na stronie BIP Wydziału Geodezji i Katastru dostępny jest formularz wykazu zmian dotyczących budynków, który pozwala na wpisanie wszystkich informacji wymaganych rozporządzeniem.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009