Powiatowy portal mapowy
(dostęp do danych PZGiK)

Aktualności

Informacja dot. godzin pracy w sylwestra 2018 r. 2018-12-06
Informujemy, że w dniu 31.12.2018 - poniedziałek, sylwester Starostwo Powiatowe w Pruszkowie pracuje od godz. 8.00 do godz. 16.00.

Informacja dla Wyknawcóe prac geodezyjnych 2018-11-27
Informujemy, że w dniu 29 listopada br. od godziny 19.30 do końca dnia nie będą przetwarzane prace geodezyjne zgłoszone przez internet. W tym czasie będą przeprowadzane prace modernizacyjne sieci energetycznej w budynku starostwa.

Informacja dot. składu operatu 2018-03-27
Zgodnie z paragrafem 71 ust. 1 pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2011.263.1572) w skład operatu technicznego wchodzą dokumenty zawierające wyniki pomiaru, w tym kopie map do celów prawnych, projektowych. Jak wynika z zapisów przytoczonego wyżej rozporządzenia obowiązek sporządzani map do celów prawnych, projektowych, inwentaryzacyjnych spoczywa na Wykonawcy pracy geodezyjnej. W związku z powyższym informujemy, że operaty techniczne składane do weryfikacji od dnia 1.01.2018 r., które nie będą posiadały kopii map do celów prawnych, projektowych oraz map inwentaryzacji będą weryfikowane z wynikiem negatywnym z uwagi na braki w składzie dokumentacji.

Copyright (C) 2009 GEO-SYSTEM Sp. z o.o.
Ostatnia modyfikacja: 16 stycznia 2009